Zeytinpark Antalya

Planlama İlkeleri

Arazide bulunan bitkilerin ve doğal objelerin tümü koruma altına alınacak ve geliştirilecektir. Alana uygulanacak tüm yeni obje ve donatılar sit alanı özelliğini bozmayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Zeytinpark genel silueti ile dışarıdan bir yeşil kuşak ve kent içi orman görünümünde iken, içerisine girildiğinde doğal doku ile uyumlu etkinlikler (adeta saklanmış gibi) konumlandırılarak ziyaretçilerin gezerken keşfedebileceği alanlar olarak tasarlanmaktadır.

MENUmenu buton