Zeytinpark Antalya

Doğa Akademisi;
Çocukların tüm duyularını kullanarak, Antalya doğasını ve kültürünü hissederek öğrenmesini ve uygulamasını içeren eğitim programıdır.
Bu eğitim programında eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, sorgulayıcı, yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkeleri benimsenmiştir.

Bu çalışma, T.C. Antalya Valiliği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürülüğü ve Antalya Zeytinpark A.Ş. arasında 11.Ocak.2016' da imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

AMAÇ
Doğa Akademisi;
Çocukların doğayla olan bağlarının güçlendirilebilmesi için onların diliyle yani oyunlarla desteklenen bir çalışmadır.
İnsanların nasıl daha kolay öğrenebildikleri ile ilgili temel bilgiyi dikkate alarak hazırlanan basit ve etkili bir öğrenme biçimidir.
Doğa ile ilgili bilgilerin adım adım ve kalıcı bir şekilde edinilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

HEDEF
Çocuklarımızı;
•    Çevresiyle iletişim güçlü, empatisi yüksek, geniş dünya bakışıyla evrensel,
•    Doğayı tanıyan, insanın doğanın bir parçası olduğunu kavrayan ve bunu uygulayan, doğa zekası güçlü,
•    Ebeveynlerin etkinliklere katılımıyla, ebeveynini daha farklı ortamlara ve paylaşımlara yönlendiren,
•    Yaşam için “tek amaçlı” düşünce yapısının değişimi ile her durum için yeni çözümler olduğunu bilen bu çözümleri üretebilen,
bireyler haline getirmektir.

HEDEF KİTLE
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri

OYUNLARIMIZ
•    Zeytin Ağacınla Tanış
•    Doğada Renkler
•    Doğada Dokular
•    Hazine Avı
•    Sessiz Yürüyüş

PROGRAMIN ADIMLARI
•    Merak Uyandırma
•    Dikkati Odaklama
•    Doğrudan Deneyim
•    Hisleri Paylaşma

 

 

MENUmenu buton